Tags - divine miracle

  ~Linda Tu’ulakitau~   ‘I he taimi na’e kei ako ai homa ki’i eldest daughter (our miracle baby) ‘i he Primary School, na’e ‘ohovale pe ‘a e fo’i taimi ‘oku ou fakatokanga’i ‘oku ‘i ai ‘a e me’a faikehe ‘oku hoko ki ai. Ko e ki’i ta’ahine na’e longomo’ui.
Chartuu 01.01.2018 0 322

Na’e ‘i ai hoku fo’i nifo (kaungao) na’e mamahi ‘aupito pea kamata ke langa. Na’e tu’o lahi ‘eku feinga keu ta’aki mo e ‘ikai ke lava koe’uhi he na’e fu’u mamahi ‘aupito keu ta’aki pea kamata ke ngangau hoku ‘ulu kapau teu feinga keu ta’aki. Na’e fu’u mama
Chartuu 11.12.2017 0 312
Back to Top