Tags - financial blessings

By Linda Tu’ulakitauPsalm 37:4 - Delight yourself in the LORD, and he will give you the desires of your heart.‘Oku ‘I ai ‘a e ngaahi tapuaki ‘a e ‘Eikii na’e ‘ikai ko ha me’a na’a ke lotu ki ai. Ka na’e ‘I ai pe ‘a e faka’amu ki ai ho lotoo, pea neongo na’
Chartuu 20.12.2017 0 254

    By Linda Tu’ulakitau     Na’a ku kole ki he ‘Eikii ke Ne ‘omai ha seniti keu kumi’aki ha me’akai ke fakafonu ha ki’i puha me’akai ‘o uta ki Tonga ki ha uitou ai na’a ne fiema’u ‘eku tokonii. Na’e ‘i ai ‘eku ngaahi bales vala secondhand na’e tuku he’ema
Chartuu 15.12.2017 0 261
Back to Top