Tags - god\'s goodness

  ~Linda Tu’ulakitau~   ‘I he taimi na’e kei ako ai homa ki’i eldest daughter (our miracle baby) ‘i he Primary School, na’e ‘ohovale pe ‘a e fo’i taimi ‘oku ou fakatokanga’i ‘oku ‘i ai ‘a e me’a faikehe ‘oku hoko ki ai. Ko e ki’i ta’ahine na’e longomo’ui.
Chartuu 01.01.2018 0 322
Back to Top