[L[Forums]]  ›  General  ›  General discussions
 

TOKANGA NA'A PUHI'I HE 'OTUA HO'O TAPUAKII

TOKANGA NA’A HANGA HE ‘OTUA ‘O IFI’I HO’O NGAAHI TAPUAKI KI HO FALE

 

 

TOKANGA NA’A  PUHI’I HE ‘OTUA HO’O NGAAHI TAPUAKII KI HO FALEE

 

FAKA-PALANGI : WHAT EVER YOU DO, DON’T BLOW IT

HAKEAI VAHE 1: 1-15

1 . TELL THREE PEOPLE AND SAY IT:

               Don’t blow it…

2. Koe ‘uhinga ‘e taha ‘ae folofola:

               i. Koloa faka-Tonga

               ii. Ngaue pa’anga

               iii. Vahe mei he ngaue

iv. Vahe mei he pule’anga

               v. Kaume’a

               vi. Too ngoue

3. KOE ‘UHINGA ‘OE FOLOFOLA

               - ‘Oku tau ngaue malohi

               - We sow hard

               - We work hard

               - We put in a lot of effort

               - Ka koe taimi koe ‘ihe ‘etau utu ta’u, ‘oku tau ma’u si’isi’I pee

               - ‘Oku ikai ke kakakunga ‘ae ngaahi me’a oku tau ma’u  ‘o fakatatau kihe fu’u ngaue lahi na’a tau fai.

               - Why?

               - Because kuou toe hanga pee ‘e au ‘o puhi’I ia meiate koe

               - Koau ‘oku ou fai ‘ae foaki pea koau pee ‘oku ou toe hanga ‘o to’o meiate koe

               - Koe ‘uhi koe anga ho’o faka fotunga moe fokotu’utu’u ngaue ‘oku ke fai kiate koe..

4. Set your priority right..

- ‘Ai ho fokotu’utu’u ngaue ke tonu

4. TA’U 2018

Pea ‘oku ikai teu ‘ilo pee koe haa hono ‘uhinga ‘oku nofo ‘ae fakamamafa ‘ae ‘Otua kihe kamata’anga ‘oe ta’u 2018…

‘A ‘ete fai kia velenga ‘ae ngaahi ngaue kehekehe ka koe taimi ‘ae utu ta’u, ‘oku tau ma’u pee ha ngaahi me’a si’isi’I..hili koia ‘oku ikai koe normal ia …’oku ikai koe anga maheni ia…’oku ikai koe natula ia ‘ae mo’ui…

Ka koe me’a ‘oku nofo ‘ae ‘Otua kiai…koe faka’amu ‘ae ‘Otua…ka ‘oku tau to ta’u ‘o lahi..pea tau ‘amanaki foki kiha ngaahi utu ta’u ‘oku lahi…ka ‘oku ikai koha ngaahi utu ta’u ‘oku si’I, si’I …he ‘oku ikai ke pehee ‘ae ngaue ia ‘ae ‘Otua..’oku ikai ke pehe ‘ae natula mo’ui ia ‘ae too ta’u ‘ae ‘Eiki…he koe ‘Otua lahi…’oku tau tauhi kiai ..halleluiah..

 

5. LEA ‘AE ‘OTUA

‘Ihe faka’amu ‘ae ‘Otua ketau utu ha ngaahi me’a ‘oku lahi..ketau utu plenty…he ta’u ko ‘eni..kuo pau kene lea ki hono kau palofita , ki hono siasi..kuo pau kene lea ki hono kakai ..kuo pau kene lea kihe fonua…kuo pau kene lea ki hotau  ki’I fonua kiTonga..kuo pau kene lea ki kau taki ‘ae fonua…kuo pau kene lea ki hono ‘ofa’anga…because we have ‘a God that speaks…to his people..he koe ‘Otua lea hotau ‘Otua..

Talange kihe ‘Otua..he ‘aho ko ‘eni…Speak to me Lord…’oua na’a tuku ho’o lea kiate kimautolu…

If I want a great harvest…I need you to speak to me this year..

If I want plenty he ta’u ko ‘eni…fiema’u keke lea he feohi’anga ni..

Fiema’u keke lea ki homau fonua..fiema’u keke lea ki Tonga..fiema’u keke lea kihe kau taki..kae lava kemau ma’u ha ngaahi tapuaki kihe fonua..

‘Oka pau ‘oku ke fiema’u kemau anuanu ha ngaahi tapuaki he ta’u ko ‘eni..fiema’u keke lea kiate kimautolu..

He koe lea ia ‘a Ilai kia Samiuela hili ‘a ‘ene ongo na ‘ae le’o ‘oe ‘Otua…Samiuela, ka toe lea atu ‘ae ‘Otua kiate koe…pea ke lea, ‘Io ‘Eiki koau ‘eni fai mai ha’o fekau…koe ‘uhinga ‘e taha ‘a Ilai…speak to me Lord…because I’m listening to you…lea mai kiate au…lea mai…’E ‘Otua..lea mai ‘e Sisu..he koe palopalema lahi ne fehangahangai pea moe ‘ILAI ‘I hono taimi..koe ‘ikai ke toe lea ‘ae ‘Otua…’I hono taimi…-pea kamata leva ke fonu palopalema ‘ae fonua…kamata ke lala ‘ae fonua…Kae talunga mo ki’I Samiuela, kene lea hake …speak Lord…speak to me Lord, koau ‘eni ‘oku ou fanongo atu…

‘Ihe hanga ‘e Samiuela ‘o faka’ataa ‘ae ‘Otua kene lea…na’e lava ‘e Samiuela, ‘o ‘ilo’I ‘ae tefito’I palopalema..’oku tofanga ai ‘a hono kakai…

 

Na’e ikai ke lava ‘e Ilai ‘o ‘ilo’I ‘ae fo’I tefito’I palopalema..ko hono ‘uhinga he na’e faka-longolongo pe ‘ae ‘Otua..because ko ‘etau fa’a lahi talangata’a..

 

6. FAKAONGO KIHE ‘OTUA

 

7. ‘OKU MOU LAUNGA KOAA KIHE LANGA ‘OE TEMIPALE ‘A SIHOVA KOE’UHI KOE LUSA ‘A HONO FALE

 

8. SIVI HOMOU LOTO

 Savea’I homou loto

Sio hifo ki hoto loto

 

Siofi’I hifo ho fu’u loto

mustard seed.jpg6.3K[L[0 views]]
MTuulakitau
Back to Top